HIRDETÉSEK

2023. július 2. – Évközi 13. vasárnap

1. Ma délután 16.00 órától csendes szentségimádás, 17.00 órától vezetett szentségimádás lesz, amely 18.00 órakor szentségi áldással zárul. Szeretettel hívunk mindenkit!

2. A Rózsafüzér Társulat júliusi imaszándéka: „Az egyházi mozgalmakért és a karitatív csoportokért.”
3. A héten elsőpéntek lesz, idős, beteg testvéreinket meglátogatjuk a szentségekkel.

4. A szentmise állandó részeiben 2023. június 29-i hatállyal az alábbi módosítások léptek érvénybe:
– A közgyónásnál az új misekönyvben ez áll: „Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát”. Innen kikerült a „szeplőtelen” kifejezés, mivel az nem része a latin szövegnek.
– A felajánlás előtt eddig így szerepelt: „a bor és víz titka által”. Itt a szórendet kell megváltoztatni a latin szerint. A jövőben ez így hangzik majd: „e víz és bor titka által”.
– Amikor az eucharisztia liturgiájában a pap a hívek felé fordul, az új fordítás szerint a következőket mondja: „Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt!”
– A békeköszöntésnél eddig az szerepelt a szövegben, hogy „Köszöntsétek egymást a béke jelével!” Ennek helyére ez kerül: „Engesztelődjetek ki szívből egymással!”
– Az áldozás előtti részben a korábbi misekönyvben ez állt: „Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya.” Az új kiadásban ezt, szintén a latin eredetivel megegyezően, felváltja a következő kijelentés: „Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára”.

5. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe a Vasárnap című hetilap lelki írásait, tanításait!

Isten áldását kívánjuk mindenkinek az előttünk álló hétre!