A Csodásérem jelentősége

Miért jelent meg a Szent Szűz, és mi az érem célja?

Mária az ő szeplőtelen fogantatására hívja fel az Egyház figyelmét, és előkészíti a híveket az 1854-ben kihirdetésre kerülő „Szeplőtelen fogantatás” dogmájára.

A földet lábai alatt a kígyó veszélyezteti, melynek fejét a Szent Szűz eltapossa: a bűnt, mely uralkodik a világban. A kereszt azt jelenti, hogy Mária Jézust, a világ Megváltóját hozza nekünk. A tizenkét csillag égi célunkra utal. A Szűzanya kezeiből előtörő sugarak jelzik, hogy Mária Isten kegyelmeinek közvetítője, a keresztények segítsége, vigasztaló édesanyánk.

Mária megjelenik Katalin nővérnek, hogy minket a természetfölöttiben való hitre vezessen. Egy korszakban, amikor az emberek mindent a tudománytól várnak, ne veszítsük szem elől az ember természetfölötti rendeltetését. A két legszeretőbb Szív vezessen minket embertársaink szeretetéhez.

Így a kis érem néhány könnyen felfogható jelképben az Egyház leglényegesebb tanaira utal.