Egyháztanács

„…egyházközségeink életereje és fejlődése nagymértékben függ attól, hogy mennyire sikerül tudatosítani híveinkben a reájuk háruló feladatok fontosságát és mennyire tudjuk képesíteni őket ezen feladatok vállalására és folyamatos teljesítésére. Az egyházközség életének megszervezésében a lelkipásztornak nagy segítségére lehet olyan krisztushívők támogatása, akik a hívek képviseletében mind a lelkipásztori tevékenység, mind a szervezési és igazgatási feladatok ellátásában tevékeny részt vállalnak.” (László, nagyváradi megyéspüspök körlevele 1494/2012)

Az egyháztanács mandátuma

A jelenlegi egyháztanács 2020-ban lett megválasztva és mandátumuk 2025-ben jár le.

Az egyháztanács tagjai:

 • Vass Csaba CM, plébános – hivatalból
 • Szőke Sándor CM, segédlelkész – hivatalból
 • Strifler Andrea, kántornő – hivatalból
 • Czézár Csanád, elnök – választott
 • Strifler Mihály, jegyző – választott
 • Illés Árpád Norbert, tanácstag – választott
 • Kis Balázs, tanácstag – választott
 • Kiss Sándor, tanácstag – választott
 • Nán János, tanácstag – választott
 • Sándor László, tanácstag – választott
 • Szatmári Ferenc, tanácstag – választott