Betegellátás

Mikor?

A plébániánk területén élő idős és beteg személyeket, akik nem tudnak eljönni a templomba, rendszeresen, minden hónap első péntekén meglátogatjuk a szentségekkel. Ilyenkor lehetőségük van elvégezni a szentgyónásukat, szentáldozáshoz járulhatnak és van alkalom a kötetlen beszélgetésre is.

Miért?

Ha a betegek az otthonukban rendszeresen szentáldozáshoz járulhatnak, továbbra is a közösség tagjaiként élhetik meg hitüket, ami a betegség elviseléséhez is erőt ad nekik.

Kiket látogatunk meg?

Akik ezt telefonon, vagy családtagjaikon, hozzátartozóikon keresztül kérik. Őket felvesszük a betegek listájára és minden első pénteken ellátogatunk hozzájuk.

Amennyiben sürgős esetről lenne szó, a plébánia telefonos elérhetőségén (0770 755405) éjjel-nappal lehet beteghez hívni bennünket. A családtagok felelőssége is, hogy a súlyos betegek a szentségekkel megerősítve lépjenek át az örökkévalóságba.