A Csodásérem használata

 

Viseljük az érmet a Szeplőtelen Szűzanya tiszteletére, hogy ő minket a legnagyobb rossztól, a bűntől megóvjon. Kérjük oltalmát testi és lelki veszélyben. Emlékeztessen keresztény hivatásunkra, hogy a Szent Szűz példája szerint Jézust hozzuk embertársainknak.

Az érem nem talizmán, nem önmagában segít, hanem csakis az Istenben való hit által és Mária közbenjárására.

Ima a Csodásérmű Boldogasszonyhoz:

„Szentséges Szűz, égi dicsőségedben ne feledkezzél meg a föld nyomoráról. Vess jóságos pillantást a szenvedőkre, a bajokkal küszködőkre, az élet keserűségével eltelt szívekre. Könyörülj azokon, akiket egykor a szeretet fűzött egybe, s most egymástól elválasztva élnek. Könyörülj az önmagukkal meghasonlottakon, a kishitűeken, a sírókon, a szívükben hozzád fohászkodókon s mindazokon, akik rettegésben élnek. Eszközölj ki mindannyiunk számára bizalmat és békét. Ámen.”

 

Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik Hozzád menekülünk.”