A Csodásérem keletkezése

1830-ban történt a Vincés Nővérek párizsi anyaházában (Rue du Bac), hogy egy újonc nővérnek, Labouré Katalinnak, röviddel a szerzetesrendbe való belépése után több hónapon keresztül különös élményekben és tapasztalatokban volt része.

Július 19-ére, a rendalapító, Páli Szent Vince ünnepére[1] virradó éjszakán fél tizenkettőkor hirtelen felébredt a nővér. Egy bájos fiúgyermek állt előtte ragyogó fényben és a kápolnába vezette Katalint. Ott selyemköntös suhogását hallotta a nővér, feltekintett és megpillantotta a Szent Szüzet mennyei szépségében az oltár mellett ülve. Katalin letérdelt melléje és imára kulcsolt kezeit bizalommal Mária ölébe tette. A Szűzanya ekkor közölte vele, hogy különleges megbízatást fog kapni.

Katalin szerzetesnővérei előtt hallgatott, de közölte a dolgot lelkiatyjával, a lazarista Aladel atyával. Ez azonban csak jámbor képzelődésnek tartotta az egészet. De amikor több esemény, melyet a nővér előre megmondott, később bekövetkezett (mint például a júliusi forradalom és a trónfosztás), a gyóntató kezdett felfigyelni.

Hónapok teltek el… November 27-én Mária újra megjelent neki, egy kis gömböt tartott magasra emelve, ujjai drágakövektől ragyogtak, melyekből sugarak törtek elő. A Szent Szűz így szólt: „Ez a gömb a világot jelképezi, Franciaországot és minden egyes embert. A sugarak a kegyelmeket mutatják, melyekkel azokat árasztom el, akik tőlem ezt kérik.” Ezután a gömb eltűnt és Mária lefelé nyújtotta kezeit, amelyekből a sugarak a földgömbre irányultak, amelyen a Szent Szűz állt. A jelenés körül írás jelent meg: „Ó, bűn nélkül fogantatott Szűz Mária, könyörögj érettünk, kik hozzád menekülünk!”. Egy belső sugallat ezt mondta Katalinnak: „Készíttess érmet ezen kép szerint. Aki hordani fogja, nagy kegyelmeket kap, különösen azok, akik bíznak.”

Ekkor megfordult a kép és egy M (=Mária) betű látszott, fölötte kereszt, alatta Jézus és Mária szíve, egyik töviskoronával, másik tőrrel átjárva. Az egész képet tizenkét csillag fogta körül.

Katalin nővér ismét közli a gyóntatóval a látomást. Az két éven keresztül vizsgálja az ügyet. Azután egyházi jóváhagyással elkészülnek és kiosztásra kerülnek az érmek. Csodás imameghallgatások történtek hamarosan olyan nagy számban, hogy az érmet az emberek „csodás”-nak nevezték el.

Rue du Bac - a jelenések kápolnája

————————-

[1] Akkor még július 19-én volt Szent Vince ünnepe, azóta szeptember 27-re lett áttéve.