HIRDETÉSEK

2023. július 9. – Évközi 14. vasárnap

1. A szentmise állandó részeiben 2023. június 29-i hatállyal az alábbi módosítások léptek érvénybe:
– A közgyónásnál az új misekönyvben ez áll: „Kérem ezért a Boldogságos, mindenkor Szűz Máriát”. Innen kikerült a „szeplőtelen” kifejezés, mivel az nem része a latin szövegnek.
– A felajánlás előtt eddig így szerepelt: „a bor és víz titka által”. Itt a szórendet kell megváltoztatni a latin szerint. A jövőben ez így hangzik majd: „e víz és bor titka által”.
– Amikor az eucharisztia liturgiájában a pap a hívek felé fordul, az új fordítás szerint a következőket mondja: „Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt!”
– A békeköszöntésnél eddig az szerepelt a szövegben, hogy „Köszöntsétek egymást a béke jelével!” Ennek helyére ez kerül: „Engesztelődjetek ki szívből egymással!”
– Az áldozás előtti részben a korábbi misekönyvben ez állt: „Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten Báránya.” Az új kiadásban ezt, szintén a latin eredetivel megegyezően, felváltja a következő kijelentés: „Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára”.

2. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe a Vasárnap című hetilap lelki írásait, tanításait!

Isten áldását kívánjuk mindenkinek az előttünk álló hétre!