HIRDETÉSEK

2022. június 5 – Pünkösdvasárnap

1. Isten éltesse Ferenczy Lolát, aki ma a keresztség szentségében részesült. Isten éltesse családját, keresztszüleit, és kívánjuk, hogy szeretetben tudják nevelni a rájuk bízottakat!
2. Ma délután 16.00 órától csendes szentségimádás, 17.00 órától vezetett szentségimádás lesz, amely 18.00 órakor szentségi áldással zárul.
3. Holnap, Pünkösdhétfőn, templomunkban csak 10.00 órakor lesz szentmise. Este 18.00 órakor a Székesegyházban lesz ünnepi szentmise, amelynek keretében lezárul a szinodális út egyházmegyei szakasza. Mindenkit szeretettel hívunk a közös ünneplésre!
4. Holnap elmarad a Rózsafűzér Társulat szokásos találkozója és majd június 13-án, hétfőn az esti szentmise után lesz megtartva.
5. A Rózsafűzér Társulat júniusi imaszándéka: „Plébániai közösségünk gyerekeiért, fiataljaiért, különösen az elsőáldozókért.”
6. A héten már nem lesz ovis hittan. Szerdán 19.00 órától felnőtt katekézis lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Pénteken a szokott időben van az elsőáldozók hittanórája.
7. Június 10-én, pénteken, 18.00 órától tanévzáró ifjúsági gitáros szentmise lesz, utána a templomkertben szalonnasütést rendezünk. Szeretettel várjuk a gyerekeket, fiatalokat, felnőtteket egyaránt!
8. Június 11-én szombaton 15.30-tól lesz az elsőáldozókkal a próba, majd az első szentgyónás. Szeretettel várjuk a szülőket is a próbára és számukra, valamint a családtagok, rokonok számára is lesz gyónási lehetőség.
9. Kérjük, hogy a római zarándoklat résztvevői június 19-ig juttassák el a plébániára a második részletet.
10. A Rózsafüzér Társulatok és a máriás imacsoportok részére július 2-án a Székesegyházban lesz egy találkozó, lelkinap. Kérjük, hogy akik részt szeretnének venni ezen, június 15-ig jelezzék a Rózsafüzér Társulat vezetőinél.
11. Szeretettel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe a Vasárnap című hetilap írásait!

ISTEN ÁLDÁSÁT KÍVÁNJUK MINDENKINEK AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉTRE!