HIRDETÉSEK

2022. június 12 – Szentháromság vasárnapja
1. Isten éltesse elsőáldozóinkat, akik a mai vasárnapon először találkoztak Jézussal a szentáldozásban: Guti Antónia, Hengye Krisztián, Horváth Hanna, Horváth Nikolett, Kiss Evelin, Nagy Tímea, Sándor Kristóf, Szabó Olivér. Szeretettel várjuk őket a jövőben is családjukkal együtt a közös szentmisékre, ünneplésekre.
2. Június 16-án, csütörtökön, Úrnapja főünnepén templomunkban délelőtt 10.00 órakor lesz szentmise. Este 18.00 órakor a Székesegyházban lesz püspöki szentmise a város plébániai részére, amit az úrnapi körmenet követ. Szeretettel hívjuk az elsőáldozókat, hogy vegyenek részt a körmeneten, ahol ők haladnak az Oltáriszentség előtt.
3. Kérjük, hogy a római zarándoklat résztvevői június 19-ig juttassák el a plébániára a második részletet.
4. A Rózsafüzér Társulatok és a máriás imacsoportok részére július 2-án a Székesegyházban lesz egy találkozó, lelkinap. Kérjük, hogy akik részt szeretnének venni ezen, június 15-ig jelezzék a Rózsafüzér Társulat vezetőinél.
5. A nyári időszakban a plébánián szünetelnek a hittanórák, katekézisek.
6. Szeretettel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe a Vasárnap című hetilap írásait!

Isten áldását kívánjuk mindenkinek az előttünk álló hétre!