HIRDETÉSEK

2022. május 22. – Húsvét 6. vasárnapja

1. Május 26-án, Urunk Mennybemenetelének ünnepén templomunkban 18.00 órakor lesz szentmise.
2. A gyerekek, fiatalok hittanórái a szokott időben lesznek. Szerdán 18.45-től felnőtt katekézis lesz a plébánián.
3. Pénteken 17.00 órától a kisebb ministránsok részére ministránspróbát tartunk. Szeretettel várjuk mindazokat, akik már ministrálnak és az új jelentkezőket is!
4. Jövő vasárnap a 10.00 órai szentmise gitáros, ifjúsági szentmise lesz. A továbbiakban szeretnénk minden hónap utolsó vasárnapján ifjúsági szentmisét tartani.
5. Plébániánkon június 12-én, a 10.00 órai szentmise keretében lesz az elsőáldozás. Kísérjük imáinkkal az elsőáldozásra készülő gyermekeket!
6. Májusi hónapban, az esti szentmisék végén elimádkozzuk a Loreto-i litániát.
7. A római zarándoklatra nem lesz szükség oltási igazolványra. Akik jelentkeztek, kérjük, hogy ma estig 200,- euro előleget hozzanak be, ekkor tekintjük véglegesnek a jelentkezést. Többen vannak várólistán, velük külön egyeztetünk, amennyiben lesznek üres helyek.
8. Még van néhány hely a csíksomlyói buszos zarándoklatra. Akik jelentkeztek, kérjük, hogy a hét folyamán az utazás költségét, 100,- RON-t hozzák be a plébániára. Június 3-án, péntek este lesz az indulás. A pontos órát jövő vasárnap hirdetjük.
9. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet. Ozimok Zoltán Róbert, Ozimok Zoltán és Ozimok Edit szülők gyermeke, házastársul óhajtja venni Teușdea Alexandra Evelint, Teușdea Liviu és Teușdea Eva szülők gyermekét. A házasságkötés ez év május 28-án lesz a Katalin-telepen. Aki házassági akadályról tudna, jelezze a plébánia hivatalban.
10. Május 28-án, szombaton templomunkban reggel 08.00 órakor lesz a szentmise.
11. Szeretettel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe a Vasárnap című hetilap írásait!

Isten áldását kívánjuk mindenkinek az előttünk álló hétre!