2022. február 27. – Évközi 8. vasárnap

1. Ma este kezdődik és kedd estig tart a Szent László templomban a fogadalmi triduum. Mind nap 17.00 órától szentségimádás, 18.00 órától szentmise lesz, amelynek szónoka Ft. Rajna József. Szeretettel várják a Kedves Híveket!
2. A héten a szokott időkben lesznek a gyerekek és fiatalok hittanórái.
3. Március 2-án, Hamvazószerdával, ami szigorú böjti nap, kezdődik a Nagyböjt. Templomunkban 10.00 és 18.00 órakor lesznek szentmisék a hamvazkodás szertartásával. Arra hívunk mindenkit, hogy Hamvazószerdán egyénileg kapcsolódjunk be a Szentatyánk, Ferenc pápa által meghirdetett ima- és böjti napba, és imádkozzunk a béke és a kiengesztelődés ajándékáért.
4. Március 6-án és 13-án az egyházmegye templomaiban gyűjtést szervezünk a háborús menekültek megsegítésére. Ezeket a pénzadományokat a püspökség a Caritason keresztül juttatja el a rászorulók részére.
5. Ugyanakkor plébániánkon és a város több templomában és helyszínén a plébániánk mellet működő Szent Vince Társaság (SSVP) gyűjtést szervez a Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére. A részletekről a plakáton lehet olvasni.
6. A nagyböjti időben pénteken és vasárnap 17.15-től keresztút lesz a kápolnában.
7. A héten elsőpéntek lesz. Idős, beteg testvéreinket meglátogatjuk a szentségekkel.
8. Idén is készült nagyböjti útravaló a gyulafehérvári kispapok elmélkedéseivel. Szeretettel ajánljuk mindenkinek.
9. Az idei évben július 8-13. között 6 napos buszos plébániai zarándoklatot szervezünk Rómába és Assisibe. Minden információ megtalálható a plakáton és a honlapon. Még van néhány hely, kérjük az érdeklődőket, hogy mielőbb jelezzék részvételi szándékukat.
10. A szentmisékért felajánlott adományokat a püspökség az idei évtől 30,- lejben határozta meg.
11. Már kitölthető a kereset utáni adó 3,5 %-áról szóló rendelkezés a plébánia számára. Lehet ajánlani és vinni ismerősöknek, munkatársaknak is. Köszönjük szépen!
12. Szeretettel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe a Vasárnap című hetilap aktuális számát!

MINDENKINEK ISTEN ÁLDÁSÁT KÍVÁNJUK AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉTRE!