HIRDETÉSEK

2020. március 8. Nagyböjt 2. vasárnapja

1. Még vannak helyek a holnap esti felnőtteknek szóló jótékonysági céllal megszervezett elsősegély kurzusra. A részvétel feltétele, hogy a résztvevő minimum 50,- lejt utaljon át a kis Noel gyógyulását támogató szervezet számlájára. A pontos adatok megtalálhatóak a plébánia Facebook oldalán.
2. Március 12-én, csütörtökön, 19.00 órától ifjúsági szentségimádás lesz. Szeretettel hívjuk és várjuk a fiatalokat, és mindenkit, aki az Úr jelenlétében fellelhető békét és örömöt keresi. A szentségimádás után teára és pogácsára várunk mindenkit a plébánia közösségi termébe.
3. A nagyböjti időben templomunkban minden pénteken a szentmise előtt 17.15-től keresztutat járunk. Szeretettel várunk mindenkit!
4. Az előttünk álló héten a hittanórák és az énekpróba a szokott időben lesznek. Kedden 19.00 órától fiatal felnőtt katekézis lesz. Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
5. Jövő vasárnap délután 17.00 órakor kezdődik és a búcsúval zárul a Szent József telepi templomban a nagyböjti misszió, amelyet a lazaristák tartanak, és amelyre szeretettel várják a város híveit.
6. Március 28-án lesz a Rózsafüzér Társulatok egyházmegyei találkozója. A program a hirdetőtáblán olvasható. Szeretettel várják a társulati tagokat, és akik el tudnak menni, kérjük, március 19-ig jelezzék a csoportvezetőknek.
7. Az alamizsnálkodás a böjt egyik fontos cselekedete. Ezért a nagyböjti időben tartós élelmiszereket gyűjtünk, amelyeket majd Húsvét előtt eljuttatunk rászoruló emberekhez, családokhoz. A tartós élelmiszereket Katalin-nővér szobra alá lehet helyezni. Aki pénzadománnyal szeretné ezt a kezdeményezést támogatni, adományát a kék színű perselybe helyezheti.
8. Elkészültek a sekrestyében az új vizesblokkok, amelyek innen kezdve a Kedves Hívek rendelkezésére állnak. A szentmisék előtt és alatt a külső ajtón át, a templom jobb oldalán lehet ezeket megközelíteni.
9. A héten fölkerült az utolsó három fűtőtest is a templomban, így befejeződött a templom fűtésének a cseréje és korszerűsítése. A munkálat mindennel együtt 35 ezer lejbe került. Köszönet Kiss Sándornak a gyors kivitelezésért, és köszönet Rejtő Csabának, aki a fűtőtestek elektromos bekötését felajánlásként végezte el. Eddig 14.595,- RON gyűlt össze a belső munkálatokra. Köszönjük az eddigi adományokat és a gyűjtést tovább folytatjuk az év folyamán.
10. Jövő vasárnap jótékonysági vásár lesz a templom előtt a plébánián készült termékekből. Sok köszönet az önkéntesek munkájáért!
11. A Kedves Hívek figyelmébe ajánljuk a Vasárnap című hetilap írásait is!