HIRDETÉSEK

 

  1. szeptember 30. – Évközi 26. vasárnap

 

  1. Ma van a Szentírás Vasárnapja. Különböző méretű szentírásokat lehet vásárolni a sekrestyében a szentmisék után. A mai napon és az előttünk álló héten szenteljünk időt a Szentírás olvasására. A kijáratnál lévő kosárkában a kis kártyákon szentírási idézetek vannak. Vigyenek magukkal egyet és szívleljék meg őket!
  2. Október 1-én, az idősek világnapján, fiatalokkal ellátogatunk a Szent Erzsébet otthonba. Szeretnénk egy kis énekkel, verssel meglepni őket. Találkozó 16.45-kor a plébánián, majd 17.15-kor együtt indulunk az otthonba. Szeretettel várjuk a fiatalokat!
  3. Október 3-án, Boldog Bogdánffy Szilárd püspök ünnepén 18.00 órakor püspöki szentmise lesz a székesegyházban, ahová szeretettel várják a város híveit.
  4. Október 4-én, csütörtökön lesz a nagyváradi Kerületi Találkozó a székesegyházban, ahová szeretettel várják a város plébániáit és híveit. 17.00 órától tanúságtételek lesznek az Isten akaratának kereséséről és az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztusról, 18.00 órától pedig ünnepélyes püspöki szentmisén vehetünk részt. Templomunkban ezen a napon nem lesz szentmise. Bátorítjuk a Kedves Híveket, hogy legyünk ott a találkozón, hiszen a tanúságtételek és a közös ünneplés hitünk megerősödésére szolgálnak.
  5. Októbertől, azaz a jövő héten, indulnak a plébániai hittanórák, katekézisek, melyek beosztása megtalálható a hirdetőtáblán és a kisasztalon lévő szórólapon, amit nyugodtan haza lehet vinni.
  6. Október 6-7-én népszavazás lesz a családra vonatkozó alkotmánymódosításról. Nagyon fontos, hogy elmenjünk, és erre másokat is bátorítsunk, hogy az érvényességhez szükséges 30%-os részvételi arányt elérjük! Az erről szóló kis lapok hátulról elvihetőek.
  7. A héten első péntek lesz. Időseinket, betegeinket meglátogatjuk a szentségekkel.
  8. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Nagy Zoltán, Nagy Imre és Ilona szülők nőtlen gyermeke, aki 1982. április 16-án született Nagybányán, feleségül óhajtja venni Nagy Enikőt, Nagy Imre és Terézia szülők hajadon leányát, aki 1987. augusztus 6-án született Nagyváradon. Az esküvői szertartás 2018. október 6-án lesz a katalin-telepi plébániatemplomban. Ha valaki házassági akadályról tudna a felek között, kérjük jelezze folyó év október 1-ig a plébánia hivatalban.

 

MINDENKINEK ISTEN ÁLDÁSÁT KÍVÁNJUK

AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉTRE!