HIRDETÉSEK

 

  1. szeptember 23. – Évközi 25. vasárnap

 

  1. A múlt vasárnap 671,- RON adomány gyűlt össze a katolikus oktatás, a nagyváradi Szent László iskola támogatása céljából. Az adományokat még kiegészítettük és 800,- RON-t továbbítottuk a püspökségre. Isten fizesse áldozatukat!
  2. Ma délután 17.00 órától „Fordított napot” rendezünk, melynek programjait és vetélkedőit a fiatalok szervezik a nevelők, szülők számára! Szeretettel várjuk a bátor szülőket, akik megmérettethetik magukat a gyerekek által szervezett próbákon! Süteményt és gyümölcslevet lehet hozni.
  3. Szeptember 25-én, 19.00 órától megbeszélést tartunk a párizsi zarándoklat résztvevőivel. Szeretettel várunk mindenkit, hogy a zarándoklat részleteiről tudjunk beszélni.
  4. Szeptember 27-én, csütörtökön, 19.00 órától Taizé imaóra lesz a Barátok templomában. Szeretettel várnak mindenkit!
  5. Szeptember 27-én ünnepeljük Páli Szent Vincét, a lazaristák és a Vincés Család alapítóját. Az ünnepi szentmise 18.00 órakor lesz. Szeretettel várjuk a Kedves Híveket a szentmisére és az azt követő agapéra!
  6. Szeptember 29-én, szombaton, egyházmegyei ministráns találkozó lesz Margittán. Szeretettel várjuk a ministránsok jelentkezését!
  7. Októbertől indulnak a plébániai hittanórák, katekézisek, melyek beosztása megtalálható a hirdetőtáblán és a kisasztalon lévő szórólapon, melyet haza lehet vinni.
  8. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Nagy Zoltán, Nagy Imre és Ilona szülők nőtlen gyermeke, aki 1982. április 16-án született Nagybányán, feleségül óhajtja venni Nagy Enikőt, Nagy Imre és Terézia szülők hajadon leányát, aki 1987. augusztus 6-án született Nagyváradon. Az esküvői szertartás 2018. október 6-án lesz a katalin-telepi plébániatemplomban. Ha valaki házassági akadályról tudna a felek között, kérjük jelezze folyó év október 1-ig a plébánia hivatalban.
  9. A Kedves Hívek figyelmébe ajánljuk a Vasárnap című hetilapot, amely ezen a héten valóban változatos tartalommal jelent meg, nagyváradi vonatkozású írásokkal is.

 

MINDENKINEK ISTEN ÁLDÁSÁT KÍVÁNJUK

AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉTRE!