HIRDETÉSEK

 

  1. szeptember 16. – Évközi 24. vasárnap

 

 

  1. Ma este 19.00 órától tanévkezdő szalonnasütögetésre várjuk szeretettel a gyerekeket, fiatalokat szüleikkel együtt a plébánia hátsó kertjébe.
  2. A mai napon egyházmegyei gyűjtés van a katolikus oktatás, a nagyváradi Szent László iskola támogatása céljából. A szentmiséken összegyűlt adományokat továbbítjuk a püspökségre. Isten fizesse áldozatukat!
  3. Szeptember 23-án délután 17.00 órától „Fordított napot” rendezünk, melynek programjait és vetélkedőit a fiatalok szervezik a nevelők, szülők számára! Szeretettel várjuk a bátor szülőket, akik megmérettethetik magukat a gyerekek által szervezett próbákon! Süteményt és gyümölcslevet lehet hozni.
  4. Októbertől indulnak a plébániai hittanórák, katekézisek, melyek menetét jövő vasárnap hirdetjük.
  5. Szeptember 29-én, szombaton, egyházmegyei ministráns találkozó lesz Margittán. Szeretettel várjuk a ministránsok jelentkezését!
  6. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Nagy Zoltán, Nagy Imre és Nagy Ilona szülők nőtlen gyermeke, aki 1982. április 6-án született Nagybányán, feleségül óhajtja venni Nagy Enikőt, Nagy Zoltán és Nagy Terézia szülők hajadon leányát, aki 1987. augusztus 6-án született Nagyváradon. Az esküvői szertartás 2018. október 6-án lesz a katalin-telepi plébániatemplomban. Ha valaki házassági akadályról tudna a felek között, kérjük jelezze folyó év október 1-ig a plébánia hivatalban.
  7. Szeptember 25-én, 19.00 órától megbeszélést tartunk a párizsi zarándoklat résztvevőivel. Szeretettel várunk mindenkit, hogy a zarándoklat részleteiről tudjunk beszélni.
  8. A mai vasárnapon jótékonysági vásár van a templom előtt a plébánián készült termékekből. Sok köszönet az önkénteseknek, akik ezt előkészítik!
  9. A Kedves Hívek figyelmébe ajánljuk a Vasárnap című hetilap beszámolóit és lelki írásait, hogy hitünket ily módon is erősíthessük a hét folyamán.

 

 

MINDENKINEK ISTEN ÁLDÁSÁT KÍVÁNJUK

AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉTRE!