HIRDETÉSEK

 

  1. május 20. – Pünkösdvasárnap

 

  1. Az idei évtől a Pünkösdvasárnap utáni hétfőn ünnepeljük a Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja emléknapját, melyet Ferenc pápa iktatott be a római liturgikus naptárba.
  2. Május 27-én, Szentháromság vasárnapján, a 10.00 órai szentmise keretében plébániánkon 5 gyermek és 3 felnőtt járul ünnepélyesen az első szentáldozáshoz. A gyermekek számára az első szentgyónás az elsőáldozást megelőző szombaton, 16.00 órától lesz, melyet egy közös bűnbánati liturgiával kezdünk. Erre az alkalomra is szeretettel várjuk a szülőket, családtagokat, és számukra is adott a lehetőség a szentgyónás elvégzésére.
  3. Szerdán 18.45-től felnőtt katekézis lesz a plébánia közösségi termében. Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
  4. Köszönjük mindazoknak, akik eddig személyi jövedelemadójuk 2 %-ával plébániánkat támogatták! Ma estig lehet még a kitöltött űrlapokat leadni a sekrestyében, ugyanis jövő héten továbbítanunk kell ezeket a hivatal felé.
  5. A Vasárnap című hetilap mostani számában olvashatunk a búcsújárásról és néhány közelünkben található Mária-kegyhelyről, valamint egy interjúban megismerhetjük az idei csíksomlyói búcsú szónokát, a czestochowai pálos rendház elöljáróját. Szeretettel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe!

 

 

 

MINDENKINEK ISTEN ÁLDÁSÁT KÍVÁNJUK AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉTRE!