1. szeptember 3. – Évközi 22. vasárnap

 

  1. Plébániánk buszos zarándoklatot szervez szeptember 8-án Máriaradnára. Az indulás reggel 06:15-kor lesz a templomtól. A máriaradnai kegytemplomot 250 évvel ezelőtt szentelték fel, így az idei évben oda zarándoklók részesei lehetnek ennek az ünnepi eseménynek. Az ünnepi szentmise 11.00 órakor kezdődik.
  2. Szeptember 10-én, vasárnap egyházmegyei zarándoklat lesz Szentjobbra, az egyházmegye ősi kegyhelyére. Az ünnepi szentmise 11.00 órakor kezdődik. A plébániáról 49 fős busz indul délelőtt 09.00 órakor. Még vannak helyek, szeretettel várjuk a jelentkezőket. A busz költsége 10 lej személyenként. Ezen a vasárnapon templomunkban 00 órakor NEM LESZ SZENTMISE, hiszen mindnyájan a zarándoklaton leszünk. Templomunkban 08.00 és 18.00 órakor lesz szentmise azok számára, akik nem tudnak részt venni a zarándoklaton.
  3. Szeptember 11-én indul az iskolai tanév. Kívánjuk, hogy kis és nagy diákjaink egyaránt gyarapodjanak bölcsességben és tudásban az év folyamán! Szeptember 17-én, vasárnap 18.00 órakor tanévkezdő (Veni Sancte) gitáros-ifjúsági szentmise lesz, Isten áldását kérve az új tanévre. Szeretettel várjuk az óvodásokat, iskolásokat szüleikkel, nagyszüleikkel együtt!
  4. Szeptemberben indulnak a plébániai hittanórák több csoportban: elsőáldozás előtti csoport (kicsik), elsőáldozásra készülő csoport (harmadikosok), bérmálkozásra készülő csoport (13 évtől fölfelé), szentségek utáni ifjúsági csoport. Szeretettel várjuk a jelentkezőket!
  5. A Vasárnap című hetilap aktuális számában többek között olvashatunk a piarista rend erdélyi múltjáról és működéséről, valamint Márk Vince József csíksomlyói ferences életútjáról, aki augusztusban ünnepelte pappá szentelésének 60. évfordulóját.

 

Mindenkinek Isten áldását kívánjuk az előttünk álló hétre!