HIRDETÉSEK

 2017.április 16. – Húsvétvasárnap

1. Húsvéthétfőn templomunkban ünnepi miserend lesz: 8.00, 10.00 és 18.00 órakor lesznek szentmisék.

  1. Keddtől templomunkban visszaáll az általános miserend.
  2. Április 21-én, pénteken az esti szentmisét követően, 19.00 órától előadást hallhatunk a Vincés Családról. A lazaristák és a vincés lelkiség 400. évfordulója alkalmából lesz az előadás, meghívott vendégünk Lipinski Michal CM lazarista atya. Mindenkit szeretettel várunk!
  3. A nagyböjti élelmiszergyűjtési akciónk során, a tartós élelmiszereken kívül, több mint 900,- RON adomány gyűlt össze. Az adományokból tizennégy csomagot állítottunk össze, és osztottunk ki plébániánk területén. Köszönjük szépen a Kedves Hívek adakozását, segítségét!
  4. Köszönjük mindazok munkáját, fáradozását, akik a húsvéti előkészületekben a plébánián és a templomban segítségünkre voltak. Isten fizesse meg nekik bőségesen!
  5. Megjelent a Mária Rádió újság legújabb száma. Kérjük, azok vigyenek belőle, akik feliratkoztak, és a kitett listán szerepelnek. Azok, akik a jövőben szeretnének az újságból rendszeresen kapni, iratkozzanak fel a lap aljára.
  6. Megjelent a gyulafehérvári szeminárium Mégis lapjának legújabb száma, melynek mostani témája a zene. Színes, minőségi lap, amelyet mindenkinek ajánlunk. Ára: 5,- RON.
  7. A Vasárnap című hetilap aktuális számában megtaláljuk a főpásztorok húsvéti üzenetét, köztük Böcskei Lászlő püspök atyánk üzenetét is. Olvashatunk a 90. születésnapját ünneplő XVI. Benedek emeritus pápáról, továbbá a Nagyváradon lezajlott Szent László-zarándoklatsorozat első lépéséről.

 

Mindenkinek áldott húsvéti ünnepet kívánunk!