HIRDETÉSEK

  1. március 26. – Nagyböjt 4. vasárnapja
  2. Múlt vasárnappal kezdődően templomunkban a Szent László Év keretében tematikus prédikációk hallhatók. A három vasárnap témája: Szent László, az alapító; Szent László, a gondoskodó; Szent László az életszentség útján. A három vasárnap előkészítője a nagyváradi plébániák találkozójának, mely 2017. április 6-án lesz a nagyváradi székesegyházban.
  3. Templomunkban idén is megrendezésre került a 24 óra az Úrért nevű lelki program. Köszönjük mindazoknak, akik szentségimádási órát vállaltak, vagy részt vettek valamelyik meghirdetett eseményen.
  4. Idén szeretnénk a Kedves Hívekkel énekelve előadni Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót. Várjuk mindazon jó hangú fiatalok és felnőttek jelentkezését, akik szívesen énekelnének a passióban. Az első megbeszélés és próba ezen a vasárnapon, március 26-án az esti szentmise után, 19 órakor lesz.
  5. A Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum szeretettel várja a jelentkezőket a jövő tanévben induló iskolaelőkészítő osztályba. Az iskola szórólapja a templom előteréből elvihető.
  6. Megkezdődött a személyi jövedelemadó 2%-áról való rendelkezés időszaka. Erről az összegről minden aktív munkavállaló szabadon rendelkezhet, valamint azok a nyugdíjasok, akik nyugdíjuk után adóznak. A személyi jövedelemadó 2%-ával plébániánkat is támogathatják. A kitöltendő ív a templom bejáratánál található, és a sekrestyében lehet leadni. Köszönjük szépen azok felajánlását, akik ezúton is plébániai közösségünket támogatják!
  7. A Vasárnap című hetilap aktuális számában olvashatunk a templom és a liturgia szépségéről, illetve ezek igényességéről, olvashatjuk Ferenc pápa tanítását a képmutatás veszélyeiről, és a gyerekek számára is tartalmaz hasznos útmutatókat a nyagyböjti jócselekedetek gyakorlásához.