HIRDETÉSEK

2023. április 2. – Virágvasárnap

 

1. Köszönjük mindenki segítségét a templom és a templomudvar takarításában!
2. A héten és a vakációban nem lesznek hittanórák, katekézisek, foglalkozások a plébánián.
3. Még a héten keddig lehet hozni tartós élelmiszereket, tisztítószereket a rászoruló családok megsegítésére. Az adományokat a Katalin szobor alá lehet helyezni. Akik pénzadománnyal szeretné támogatni a kezdeményezést, adományait a kék perselybe helyezheti szintén keddig.
4. A nagyheti és húsvéti szertartások a következőképpen lesznek: nagyhétfőtől nagyszerdáig templomunkban 18.00 órakor lesz szentmise. A többi napokon pedig a mellékelt lap szerint lesznek a szertartások
5. A szent három nap alatt (nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat) és húsvétvasárnap a szertartások előtt fél órával gyónási lehetőséget biztosítunk. Kérjük a Kedves Híveket, használják fel a lehetőséget, ünnepeljenek tiszta lélekkel, éljenek húsvétkor a szentségek adta lehetőséggel.
6. Nagycsütörtökön délelőtt 10.00 órakor lesz a Székesegyházban a Krizmaszentelési mise, amire szeretettel várják a Kedves Híveket is.
7. Nagypénteken 15.00 órától lesz a város plébániáinak a keresztútja a Székesegyháznál.
8. A nagypénteki adományokat a Szentföld javára gyűjtjük.
9. Nagyszombaton 10.00 – 17.00 óra között nyitva lesz a templom szentsír látogatásra, csendes imádságra.
10. A feltámadási szentmisére lesznek 3 lejért megvásárolható műanyagtartós gyertyák, de ki-ki hozhat saját gyertyát is, melyet a bevonuláskor, a keresztségi fogadalmak megújításakor és a körmenetkor használunk.
11. Nagyszombat este, a feltámadási szentmise után ételszentelést tartunk. Ételszentelést – igény szerint – a húsvétvasárnapi szentmisék után is végzünk.
12. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe a Vasárnap című hetilap lelki írásait, tanításait!

ÁLDOTT NAGYHETET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!