2022. szeptember 11. – Évközi 24. vasárnap

1. Ma van az egyházmegyei zarándoklat Szentjobbra, ahol az ünnepi szentmise 11.00 órakor kezdődik. Plébániánkról is indul busz 09.00 órakor. A mai napon templomunkban csak reggel 08.00 órakor lesz szentmise.

2. Október 7-9. között vincés férfi biciklis zarándoklatot szervezünk Máriapócsra. Szeretettel hívjuk a férfiakat erre a különös zarándoklatra. Részletekért a plébánián lehet érdeklődni.

3. Az Anyaszentegyház házasságot hirdet: Szekrényes Szilárd, aki Nagyváradon született és él, házastársul óhajtja venni Üveges Renátát, aki szintén Nagyváradon született és itt is él. Az házasságkötés a Katalin-telepen lesz folyó év szeptember 24-én. Aki a jegyesek között házassági akadályról tudna, jelezze a plébánia hivatalban.

4. Október hónapban indulnak a hittanórák, katekézisek, ministránspróbák. Szeretettel várjuk az elsőáldozásra készülőket 3. osztálytól, vagy 8 éves kortól. Szeretettel várjuk a bérmálásra jelentkezőket 9. osztálytól felfelé. Jelentkezni a plébánián lehet. Bátorítjuk és szeretettel várjuk a gyerekeket a ministráns próbákra. Az ovis-kisiskolás hittan is októberben indul. A hittanórák pontos idejéről még egyeztetünk, és mielőbb közölni fogjuk.

5. Szeretettel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe a Vasárnap című hetilap írásait.

ISTEN ÁLDÁSÁT KÍVÁNJUK MINDENKINEK AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉTRE!