HIRDETÉSEK

2022. március 13. – Nagyböjt 2. vasárnapja

1. A héten a szokott időkben lesznek a gyerekek és fiatalok hittanórái.
2. A mai vasárnapon is az egyházmegye templomaiban gyűjtést szervezünk a háborús menekültek megsegítésére. Ezeket a pénzadományokat a püspökség a Caritason keresztül juttatja el a rászorulók részére.
3. Ugyanakkor plébániánkon és a város több templomában és helyszínén a plébániánk mellet működő Szent Vince Társaság (SSVP) gyűjtést szervez a Ukrajnából érkező menekültek megsegítésére. A részletekről a plakáton lehet olvasni.
4. A nagyböjti időben pénteken és vasárnap 17.15-től keresztút lesz a kápolnában.
5. Március 19-éna püspökség buszos Egyházmegyei Férfizarándoklatot szervez Máriaradnára. Szeretettel várják a férfiak jelentkezését. A program a hirdetőtáblán olvasható. Kérjük, hogy részvételi szándékukat március 14-ig jelezzék.
6. Már kitölthető a kereset utáni adó 3,5 %-áról szóló rendelkezés a plébánia számára. Lehet ajánlani és vinni ismerősöknek, munkatársaknak is. Köszönjük szépen!
7. Szeretettel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe a Vasárnap című hetilap írásait!

MINDENKINEK ISTEN ÁLDÁSÁT KÍVÁNJUK AZ ELŐTTÜNK ÁLLÓ HÉTRE!