HIRDETÉSEK

 

 1. április 1. – Húsvétvasárnap

 

 1. Húsvéthétfőn templomunkban ünnepi miserend lesz: 8.00, 10.00 és 18.00 órakor lesznek szentmisék.
 2. Keddtől templomunkban visszaáll az általános miserend.
 3. A nagyböjti élelmiszergyűjtési akciónk során, a tartós élelmiszereken kívül 1148,- RON adomány gyűlt össze. Az adományokból valóban ünnepi csomagokat tudtunk összeállítani, és ezáltal mások ünnepét szebbé tenni. Köszönjük szépen a Kedves Hívek adakozását, segítségét! A jótékonysági vásáron is szépen gyűltek adományok. Ezekből a közeljövőben egy balesetet szenvedett beteg fiatal lány kezelését és felépülését is szeretnénk támogatni.
 4. Köszönjük mindazok munkáját, fáradozását, akik a húsvéti előkészületekben a plébánián és a templomban segítségünkre voltak: az éneket, a takarítást, díszítést, oltárszolgálatot. Isten fizesse meg mindenkinek!
 5. Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik el tudtak jönni nagypénteken a városi keresztútra és nagyszombaton a szent sírhoz. Szeretnénk külön megköszönni a fiataloknak azt, ahogyan megjelenítették Krisztus szenvedéstörténetét a székesegyháznál!
 6. A héten elsőpéntek lesz. Időseinket, betegeinket meglátogatjuk a szentségekkel.
 7. Ezen a héten még nem lesznek hittanórák és felnőtt katekézis.
 8. A Rózsafüzér Társulat találkozója ebben a hónapban április 9-én, hétfőn az esti szentmise után lesz. Ez egyben Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe is, amely Virágvasárnap miatt erre a napra lett áttéve.
 9. A Rózsafüzér Társulat áprilisi imaszándéka: „A hitetlenekért és az Istentől elzárkózott emberekért, hogy szívük megnyíljon a feltámadt Krisztus örömének és békéjének a befogadására.”
 10. A Vasárnap újság dupla számmal és színes tartalommal jelent meg. Olvashatunk benne a húsvéti ünnepkörről, a húsvéti szimbólumokról, a szentáldozásról, és megtaláljuk benne az erdélyi püspökök húsvéti üzenetét is.

 

MINDENKINEK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPET KÍVÁNUNK!