HIRDETÉSEK

2022. április 10. – Virágvasárnap

1. Plébániánk nagyheti szertartásának időpontjai a mellékelt lapon olvashatóak. A szertartások még nem a templomban lesznek. Valószínű, hogy a Húsvét utáni vasárnapon térhetünk vissza a felújított templomba.
2. A szent három nap alatt (nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat) és húsvétvasárnap a szertartások előtt fél órával gyónási lehetőséget biztosítunk. Kérjük a Kedves Híveket, használják fel a lehetőséget, ünnepeljenek tiszta lélekkel, éljenek húsvétkor a szentségek adta lehetőséggel.
3. Nagycsütörtökön délelőtt 10.00 órakor lesz a Székesegyházban a Krizmaszentelési mise, amire szeretettel várják a Kedves Híveket is.
4. Nagypénteken 15.00 órától lesz a város plébániáinak a keresztútja a Székesegyháznál.
5. A nagypénteki adományokat a Szentföld javára gyűjtjük.
6. Nagyszombaton 10.00 – 17.00 óra között egész nap nyitva lesz a kápolna szentsír látogatásra, csendes imádságra. Ebben az időben lehetőség lesz a húsvéti szentgyónás elvégzésére is.
7. A feltámadási szentmisére lesznek 3 lejért megvásárolható műanyagtartós gyertyák, de ki-ki hozhat saját gyertyát is, melyet a bevonuláskor, a keresztségi fogadalmak megújításakor és a körmenetkor használunk.
8. A feltámadási szertartás végén, valamint Húsvétvasárnap is a szentmisék végén ételszentelést tartunk.
9. Nagyhéten és a Fényes héten (húsvét utáni hét) nem lesznek hittanórák.
10. Már kitölthető a kereset utáni adó 3,5 %-áról szóló rendelkezés a plébánia számára. Lehet ajánlani és vinni ismerősöknek, munkatársaknak is. Köszönjük szépen!
11. Szeretettel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe a Vasárnap című hetilap írásait!

ÁLDOTT NAGYHETET KÍVÁNUNK MINDENKINEK!