HIRDETÉSEK

 

  1. október 18. – Évközi 29. vasárnap

 

  1. A mai vasárnaptól változik a szentmisék rendje, hogy a hidegebb idő beálltával a templomban tudjunk szentmisét tartani. Ennek értelmében vasárnap 08.00, 10.00 és 18.00 órakor lesznek szentmisék. Kérjük a Kedves Híveket, hogy próbáljunk a három szentmisén úgy eloszlani, hogy ne zsúfolódjunk össze egy szentmisére, hanem egymásra figyelve tudjuk betartani a jelenlegi előírásokat. A templomban kötelező a kézfertőtlenítő és a maszk használata, valamint a kérjük, hogy csak a kijelölt helyekre üljenek, különben nem lehet megtartani a távolságot!
  2. A mai vasárnap a szentmise adományait a missziók javára gyűjtjük. Isten fizesse!
  3. Ma elkezdjük az egyháztanács megválasztásának a folyamatát, amelyet az egyházmegyei szabályzat határoz meg, és amely több lépésből áll. Kérjük, hogy az asztalon található kis lapokra írják rá azok nevét, akiket a egyháztanácstagnak ajánlanak. Egy lapra 5 nevet lehet írni, és ezeket helyezzék az asztalon lévő kosárba. 18-70 év közötti, hitüket gyakorló, a plébánia életében jelen lévő személyekre lehet ajánlást leadni. Ezeket, illetve a jelenlegi Egyháztanács javaslatait összegezve, egy 16 fős listát állítunk össze, amelyet október 25-én közzé teszünk, és két hétig látható lesz. November 8-án lesz a szavazás, amikor a szentmiséken jelen lévő Hívek a lapokat megkapva, titkos választással, a 16 név közül 8 nevet kell majd kiválasszanak. Az eredményeket egy 3 főből álló bizottság összesíti, melyeket így továbbítunk a püspökség felé a püspök atya jóváhagyása végett. Ez után fogják a jóváhagyott tagok maguk közül megválasztani a világi elnököt, majd egy kijelölt vasárnapon esküt tesznek.
  4. Szeretettel ajánljuk a Kedves Hívek figyelmébe a Vasárnap című hetilap tanításait, lelki írásait, amelyek elkísérhetnek bennünket a hét folyamán.