HIRDETÉSEK

 

  1. április 5. – Virágvasárnap

 

  1. A mai 11.00 órai szentmisén megszentelt barkákat a templom előterében hagyjuk, és akinek erre lesz útja a hét folyamán, vihet belőle. A barkák, zöld ágak megáldása érvényes volt azok számára is, akik otthonról élőben követték a mai szentmise közvetítéseket és otthonra be tudtak szerezni ilyen ágakat.
  2. Miként a virágvasárnapi szertartás, úgy a nagyheti szertartások is egységes időben lesznek a nagyváradi egyházmegyében a püspök atya kérésére. Nagycsütörtökön 18.00 órakor lesz szentmise, Nagypénteken 15.00 órakor keresztút, 18.00 órakor nagypénteki szertartás, Nagyszombaton 20.00 órakor lesz a húsvéti vigília, Húsvétvasárnap 11.00 órakor lesz az ünnepi szentmise. Nagyhétfőtől Nagyszerdáig szintén 18.00 órakor lesznek a szentmisék. Az egész nagyhéten a szentmiséket és a szertartásokat élőben közvetítjük a plébánia Facebook oldalán.
  3. Idős testvéreinket különösen kérjük, hogy maradjanak otthonaikban, és bármire szükségük van, bátran forduljanak telefonon a plébániához és megszervezzük a segítségnyújtást (bevásárlás, gyógyszer, stb.).
  4. Most, amikor nincs lehetőség a szentgyónások elvégzésére, a tökéletes bánat felindításával készíthetjük elő szívünket az ünnepre. Így tanít a katekizmus: „Amikor a bánat a mindennél jobban szeretett Isten iránti szeretetből fakad, tökéletes bánatnak (a szeretet bánatának) nevezzük.” Súlyos helyzetekben, amikor a gyónási alkalomra nincs lehetőség, a tökéletes bánat felindítása eltörli a bocsánatos bűnöket; sőt elnyeri a halálos bűnök bocsánatát is, ha együtt jár azzal a szilárd elhatározással, hogy a bűnbánó, mihelyt alkalma nyílik, szentségi gyónáshoz járul. Ehhez kapcsolódó imádságok megtalálhatóak lesznek a honlapon, valamint a Facebook oldalon is.
  5. Ezekben a nehéz napokban egyesítse plébániai közösségünket az imádság. Imádkozzunk a betegekért, az orvosokért, ápolókért, az idősek otthonában dolgozókért, és mindazokért, akik veszélynek vannak kitéve.
  6. A hátralévő nagyböjti készületünket a Szentírás olvasásával, a Keresztút otthoni imádkozásával, a közös családi imával, lelki könyvek olvasásával éljük meg. A hét folyamán Jézus szenvedéstörténetének olvasására hívjuk a Kedves Híveket Máté evangéliumából. Minden nap meg is osztjuk az olvasásra javasolt részt a plébánia Facebook oldalán.