HIRDETÉSEK

 

  1. augusztus 18. – Évközi 20. vasárnap

 

  1. A tervek szerint augusztus 19-én kezdődnek a külső felújítási munkálatok a plébánia területén. A felújításnak öt része lesz: a sekrestye bővítése, egy, a templomudvarról megközelíthető vizesblokk és wc kialakítása a sekrestye oldalán, a templom külső renoválása, a plébánia külső renoválása, a kerítés felújítása. A költségek egy részét a Bihar Megye Tanácsától kapott támogatásból tudjuk fizetni, a fennmaradó részt pedig a lazarista rend fizeti. A munkálatok előreláthatólag az év végéig fognak tartani. Kérjük a Kedves Híveket, hogy a munkálatok idején elővigyázatosan közlekedjenek a templom udvarán. A közeljövőben (egy-két év) a mostani sekrestye belseje, berendezése, illetve a templombelső is (fűtéssel, ablakokkal együtt) felújításra szorul. Ezeket a belső részeket csak a Hívek támogatásával tudjuk felújítani, és a közeljövőben szeretnénk ezekre a munkálatokra gyűjtést meghirdetni.
  2. A mai vasárnapon jótékonysági vásár van a templom előtt a plébánián készült termékekből. Köszönet az önkénteseknek a sok fáradozásért!
  3. Szeptember 8-án, vasárnap, zarándoklatot szervezünk Máriaradnára, 18 fős busszal. Az útiköltség ára 50 lej. Jelentkezni az utazás költségének befizetésével lehet.
  4. Augusztus 25-én, jövő vasárnap 12.00 órakor lesz a plébániánkhoz tartozó biharszentjánosi egyházközség búcsúja, melynek szónoka Ft. Kóhr Balázs atya lesz. Szeretettel várunk mindenkit!
  5. A Vasárnap című újság mostani számában többek között olvashatunk a Iasi-i püspökszentelésről, valamint a medjugorjei imafesztiválról. Szeretettel ajánljuk mindenki figyelmébe!

 

Mindenkinek Isten áldását kívánjuk az előttünk álló hétre!