A nagyheti szertartások egységes időben lesznek a nagyváradi egyházmegyében a püspök atya kérésére. Nagycsütörtökön 18.00 órakor lesz szentmise, Nagypénteken 15.00 órakor keresztút, 18.00 órakor nagypénteki szertartás, Nagyszombaton 20.00 órakor lesz a húsvéti vigília, Húsvétvasárnap 11.00 órakor lesz az ünnepi szentmise. Nagyhétfőtől Nagyszerdáig szintén 18.00 órakor lesznek a szentmisék.